* Tyto právní dokumenty jsou v angličtině. V současné době pracujeme na překladu v češtině.