Marže Vysvětlení: (Údržba vs. Denní obchod)

Úroveň údržby je nastavena výměnou. Jedná se o částku potřebnou k provedení smlouvy po denním uzavření.

Denní marže je stanovena společností AMP Global. Jedná se o částku potřebnou k uzavření pozice na smlouvu na vnitrodenní bázi. Tyto marže jsou platné kdykoli je trh otevřený, s výjimkou posledních 5 minut každého obchodního jednání. Společnost AMP Gobal požaduje, aby jste buď zploštění otevřených pozic, nebo vyrovnání požadované výměny vyžadovaly během této doby.

Poznámka: Okraje DayTrading jsou dvojnásobné částky pro zůstatky na účtu vyšší než $ 100K.

Odmítnutí odpovědnosti:Výše uvedené informace byly čerpány ze zdrojů, které jsou považovány za spolehlivé. I když se domníváme, že informace jsou přesné, není zaručena žádná záruka. Společnost AMP Global Clearing, LLC nenese žádnou odpovědnost za chyby nebo opomenutí.