Veškeré obchodní trhy jsou zobrazeny v centrálním čase USA (Chicago).

Poznámka: Veškeré obchodní trhy jsou zobrazeny v centrálním čase USA (Chicago).

Odmítnutí odpovědnosti:Výše uvedené informace byly čerpány ze zdrojů, které jsou považovány za spolehlivé. I když se domníváme, že informace jsou přesné, není zaručena žádná záruka. Společnost AMP Global Clearing, LLC nenese žádnou odpovědnost za chyby nebo opomenutí.